cesta k ISO / SCC certifikácii

Ako na certifikačný proces?Ak sa rozhodnete v spoločnosti zaviesť ISO normu, zvyčajne máte na výber z dvoch možností:


→   Využitie vlastných ľudských zdrojov (poverenie lokálneho pracovníka)

→    Outsourcing (spolupráca a využívanie služieb poradenskej spoločnosti)

   Prvý variant – podujatie sa na to vlastnými silami a kapacitami spoločnosti, sa môže zdať na jednej strane ako vhodné riešenie, nakoľko kto už pozná lepšie Vašu spoločnosť ako tí čo v nej pracujú? Lákavé a výhodnejšie sa v tomto prípade môže javiť aj akási možnosť ušetrenia finančných prostriedkov za služby externej poradenskej spoločnosti, za služby konzultantov odborníkov.

   Avšak zaťaženie vlastného pracovníka s ďalšími úlohami, ktorý ešte predtým než sa začne s danou problematikou zaoberať musí predovšetkým úspešne absolvovať školenie na interného audítora konkrétnej ISO normy, stojí čas a peniaze. Obzvlášť náročnejšie je to v prípadoch, ak spoločnosť potrebuje implementovať súbor dvoch a viacerých noriem naraz. V tomto prípade je potrebné počítať s predĺžením doby pochopenia a implementovania požiadaviek noriem. Je dôležité si uvedomiť, že osoba ktorá s problematikou ISO nemá dlhodobejšie a praktické skúsenosti, rozhodne nebude na implementáciu a udržiavanie požiadaviek ISO jedno školenie stačiť.

   Je preto potrebné rátať s opakovanými investíciami času a zdrojov do ďalších praktických skúseností pracovníka. Samotné školenie interného audítora je vydávané na 3-5 rokov a netreba zabúdať ani na riziko ako je možný odchod vyškoleného zamestnanca zo spoločnosti. Treba počítať aj s tým, že každý rok je potrebné úspešne absolvovať audit s certifikačným orgánom a to zahŕňa aj čas na jeho prípravu. Od interných auditov, až po odstránenie odporúčaní či nezhôd.

   Druhý variant – samotný outsourcing všetkých potrebných činností súvisiacich so zavedením ISO noriem, to znamená nájdenie si poradenskej spoločnosti a využívanie služieb konzultanta, ktorý sa danej problematike vo Vašej spoločnosti bude venovať.

   V tomto prípade stačí prideliť konzultantovi jednu osobu, ktorá bude mať kompetencie na presadenie požiadaviek ISO noriem v danej spoločnosti. Vhodné je poveriť týmto úkonom jedného riadiaceho pracovníka (napr. kontrolór kvality, manažér kvality, projektový manažér, riaditeľ, atď...).

   Jediné zaťaženie poverenej osoby v tomto prípade bude spočívať v komunikácii a doložení potrebných podkladov pre konzultanta, a to za účelom analýzy nastavenia existujúcich procesov, vypracovania potrebnej dokumentácie, a v neposlednom rade samotnej prípravy danej spoločnosti na finálny proces certifikácie.


V spolupráci s naším konzultantom pre ISO tak ušetríte nielen čas Vašich zamestnancov študovaním príslušných manažérskych systémov, ale aj získate stálu podporu od prideleného poradcu ISO noriem počas celého roka. Či už fyzicky, online, alebo formou e-mailovej komunikácie.


 Naše služby sú určené pre:

firmy, ktoré ešte nikdy neboli certifikované (prvotné získanie ISO / SCC certifikátu)

 firmy zamerané na obnovu periodickej (ročnej) certifikácie

 firmy, ktoré nie sú spokojné so službami doterajších poradcov

Sedmokrásková 27

Marianka

900 33

Slovensko