Poradenstvo a
zavádzanie manažérskych systémov

   "Váš úspech, naša spokojnosť."

čím sa zaoberáme

Sme tu pre Vás, aby sme Vám poskytli požadovanú podporu a riešenia šité podľa Vašich potrieb, ako aj dlhodobú spoluprácu v nasledovných manažérskych systémoch:

ISO 9001

- radi by ste potencionálnym zákazníkom alebo obchodným partnerom uľahčili rozhodovanie, aby si zvolili práve Váš produkt, alebo službu?

Systém manažérstva kvality Vám môže pomôcť zlepšiť celkovú výkonnosť spoločnosti a splniť požiadavky zákazníka.

Získaním certifikátu preukazujete implementáciu a dodržiavanie požiadaviek kvality ISO 9001 vo Vašej spoločnosti, ktorú Vám udeľuje nezávislí certifikačný orgán.

ISO 14001

- ukážte že, Vašej spoločnosti záleží na rovnováhe medzi rozvojom podnikania spoločnosti a životným prostredím.

Váš záujem na zmierňovaní nepriaznivých environmentálnych vplyvov, plnení záväzných požiadaviek a zlepšovania svojho environmentálneho správania Vám poskytne systém manažérstva environmentu ISO 14001.

ISO 45001

- bezpečné pracovisko je základom každého zdravého podniku. Povinnosti v oblasti BOZP ukladá a definuje legislatíva.

Účelom systému manažérstva bezpečnosti je poskytnúť rámec na manažérstvo rizík a príležitostí v oblasti BOZP.

Implementujte požiadavky systému do fungovania
Vašej organizácie a získajte efektívne, strategické a prevádzkové riadenie v oblasti manažérstva BOZP.

SCC-VAZ 2021

- SCC-VAZ 2021 (Sicherheits Certifikat Contraktoren) – je certifikovateľný systém riadenia bezpečnosti práce, ktorý od roku 2018 vyžaduje naša jediná Slovenská rafinéria od všetkých dodávateľských aj subdodávateľských spoločností.

Definuje požiadavky kladené na bezpečnosť, ochranu zdravia a životného prostredia.

SCC-VAZ 2021 Vám môže pomôcť aj pri snahe o vstup na Nemecký, či Holandský trh, nakoľko pôvodný systém pochádza z Holandska a bol prevzatý aj Nemeckom, kde sa bežne využíva.

 

Sedmokrásková 27

Marianka

900 33

Slovensko

ISO normy, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001