KTo sme...

Spoločnosť KTN consulting s.r.o. vznikla ako rodinná firma v roku 2022 a to predovšetkým za účelom efektívnej podpory pri dosahovaní úspechu našich klientov. Napriek tomu, že samotné systémy manažérstva kvality ako aj SCC riešenia patria medzi našu srdcovú záležitosť už niekoľko rokov, po získaní dostatočne bohatých osobných skúseností, sme sa rozhodli pokračovať aj naďalej v budovaní existujúcich a v získavaní nových "B2B" vzťahov, ale už po vlastnej osi. Vďaka tomu pôsobíme nielen na slovenskom, ale aj na českom trhu.


" Aj keď by sa mohlo zdať, že na súčasnom trhu existuje dostatok obdobných firiem ako je tá naša, realita je iná. Naša firma si dáva predovšetkým za cieľ poskytovať našim klientom nielen odbornú kvalitu, ale aj ľudský prístup. Pracujeme tak, aby naše riešenia boli zrozumiteľné pre každého."

Andrej Katona, CEO a konateľ spoločnosti

Sedmokrásková 27

Marianka

900 33

Slovensko